Мова
RU | UK |

Вуглецевий слід: чому це має значення для TENA і для Вас

Погляньмо, що ми про це знаємо. Ми знаємо, що на планеті відбувається глобальне потепління через парникові гази, викиди яких в атмосферу мають місце через діяльність людей. Ми знаємо, що нам потрібно радикально та швидко зменшити такі викиди, щоб запобігти найгіршому сценарію зміни клімату. І ми знаємо, що масштаб цього завдання потребуватиме безпрецедентної співпраці з боку кожного члена суспільства. 

Група людей босоніж у колі на піщаному пляжі
Нам усім потрібно взяти на себе відповідальність за наші власні викиди. У TENA ми спрямовані на виконання цього завдання. Та бути частиною рішення легше після того, як дізнаєшся, наскільки ти є частиною проблеми. Проблема охоплює багато чого, окрім бензину в наших автомобілях і електроенергії в розетках. 
 
Саме тут виникає бачення вуглецевого сліду. Наші викиди вуглецю залишають слід на планеті, як ми залишаємо відбитки наших ніг на землі. Це зручна величина вимірювання загального впливу, який людина, продукт або організація наразі чинить на клімат. 
Працівник виробництва TENA закриває упаковку

Що ми враховуємо

Загалом, ваш вуглецевий слід є мірою викидів діоксиду вуглецю (CO2) та інших парникових газів, спричинених вашою діяльністю за рік. Так, це викиди від усіх ваших подорожей і всієї використаної електроенергії. Та це також і викиди, які спричинені виробництвом продуктів, які ви споживаєте, та наданням послуг, які ви купуєте. 
 
Це також стосується й наших продуктів. Життєвий цикл продукту TENA починається з видобування природних ресурсів і виробництва сировини. Потім ми збираємо всі матеріали на етапі виробництва продукції. Потім продукт транспортується користувачеві, і зрештою, користувач викидає продукт після використання за призначенням. На кожному етапі застосовується керування енергією, транспортуванням та відходами. Тож щоб отримати справжню цифру вуглецевого сліду від наших продуктів, нам потрібно врахувати всі ці етапи.
Сліди на піску на пляжі близько до моря

Що це значить для кожного з нас, і чому TENA в це вірить

У Британії середнє значення вуглецевого сліду, який залишає людина, у 2017 р. склало 7,7 тон1. Це насправді означає, що люди відповідальні за еквівалент, рівний 7,7 тонам викидів вуглецю за той рік, через свою діяльність. Те саме актуально й для TENA. Відповідальність за викиди на кожному етапі життєвого циклу продуктів лежить на нас.
 
Зосередження на зменшенні вуглецевого сліду є найчеснішим способом продовжувати свою діяльність, а для TENA це ще й найважливіший шлях. Насправді, ми вбачаємо в цій ситуації можливості. Зважуючи викиди в кожному аспекті нашої діяльності, на кожному етапі життєвого циклу наших продуктів, ми примножуємо вживані нами кроки. І всі ці невеличкі кроки приведуть нас туди, куди нам потрібно рухатися.
 
 
 
1) Eurostat, «Викиди парникових газів на душу населення». Взято з https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rd300&plugin=1
Відображення старої шкали крупним планом

«Зачекайте, CO2 — це газ. Як він може мати вагу?»

Звісно, усі речовини мають вагу. Повітряна куля з гелієм не є невагомою. Вона піднімається вгору, оскільки її вага менша за вагу навколишнього повітря, як і палка, що плаває на поверхні води, має меншу вагу, ніж вода навколо неї. Насправді, над нашими головами завжди знаходиться товща повітря неймовірної ваги. Ми просто її не помічаємо, як і глибоководна риба не зважає на вагу океану над собою. 
 
Щоб мати уявлення про одну тонну чистого CO2 в газоподібному стані2, уявіть повітряну кулю 10 метрів завширшки й заввишки. Тепер уявіть 7 або 8 таких куль, і ви наблизитеся до кількості викидів, яку в середньому спричиняє кожен британець щороку. Це 21 кг на день, що достатньо для заповнення повітряної кулі завширшки 2,8 метра.
 
 
 
2) за кімнатної температури
Дві людини біжать стежиною, на зображення накладено зелені сліди

Ще багато чого треба досягти, і ми можемо досягти цього разом

Щоб уникнути найгіршого сценарію кліматичних змін, нам потрібно зменшити щорічний вуглецевий слід від кожної людини на Землі менш ніж до 2 тон до 2050 року3. Це менше ніж 5,5 кг на день, для кожного. Звісно, це більш складна задача для деяких країн, оскільки не всі країни сьогодні мають однакове значення вуглецевого сліду. Та очевидно, що нам всім потрібно вносити зміни.
 
Також очевидно, що ми всі живемо на одній планеті, і розв’язувати проблему викидів нам потрібно разом. Коли ви користуєтеся продуктом TENA, ця частина вашого вуглецевого сліду стає також і нашою відповідальністю. Тож коли ми чинимо краще, ви чините краще також. 
 
Так ми можемо досягти поставлених цілей. Зменшуючи наш власний вуглецевий слід, й одночасно ваш, одним кроком.
 
 
 
3) Шведське агентство охорони природного середовища, «Як я можу зменшити свій вуглецевий слід». Взято з http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Work-areas/Climate/How-can-I-reduce-my-carbon-footprint-/
Зелень у прозорій сумці на білому мармуровому столі

Нам всім потрібно вносити зміни. Дехто з нас повинен зробити більше.

Знадобиться внести справжні зміни в стиль життя та схеми споживання4, і є ефективні заходи, яких можна вжити кожному з нас, щоб зменшити наш вуглецевий слід. Сюди входить зменшення автомобільних подорожей зі спаленням викопних горючих ресурсів, розумніше використання житлового простору, перехід на відновлювану електроенергію, заміна молочних продуктів та червоного м’яса, коли це можливо, а також вибір екологічніших продуктів. 
 
Водночас дехто з нас повинен брати на себе більше відповідальності. Урядові організації, заклади й компанії, як наша, повинні робити набагато більше. У TENA ми відчуваємо, що є причини сподіватися на краще. Багато чого може трапитися за 30 років, якщо ми працюватимемо разом. 
 
 
 
4) Згідно зі звітом IPCC 2014
Упаковка прокладок для нетримання TENA Lady на блакитному фоні із зеленими слідами праворуч

Розмір вуглецевого сліду наших продуктів сьогодні

З 2008 року ми вживали заходів зі скорочення нашого вуглецевого сліду наполовину до 2030 року. І наразі ми рухаємося за планом. Щоб зробити наше просування якомога прозорішим, ми публікуємо вуглецевий слід від продуктів TENA у так званих Екологічних деклараціях продукції (EPD). Це незалежна перевірка, яка демонструє екологічну інформацію про продукт на основі його повного життєвого циклу. 
 
Наприклад, у EPD наших прокладок TENA Lady Slim Normal зазначено, що одна прокладка наразі має вуглецевий слід 39 г. Цілий день використання продукту налічує 4 прокладки, тобто вуглецевий слід складає 156 г на день.